Formaldehyd (formalina) [50-00-0]

0,00  (netto)

Brak w magazynie

Postać Ciecz
Wzór chemiczny CH2O
Numer CAS 50-00-0
Masa molowa 30,03 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
Temperatura topnienia – 92˚C
Temperatura wrzenia 93 – 96 ˚C
Temperatura samozapłonu 430˚C
Wartość pH 2,8 – 4,0 (HO, 20 °C)
Gęstość 1,09 g/cm3 (20 °C)
Inne nazwy/Synonimy Aldehyd mrówkowy, Metanal, Paraformaldehyd, Oksometan, Tlenek metylenu, Formaline, Methanal, Methylaldehyde, Formaldehyde
Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań:

Formalina

Formalina jest wodnym roztworem formaldehydu (aldehydu mrówkowego). Jest bezbarwną cieczą o ostrym, drażniącym zapachu. Zawiera 37-50% masowych formaldehydu i metanol w różnych ilościach. Metanol dodawany jest do metanalu w celu jego stabilizacji, gdyż czysta formalina ma tendencję do polimeryzowania. Istnieje formalina bez dodatku alkoholu, lecz należy ją przechowywać w temperaturze około 30 °C, aby zapobiec polimeryzacji do trioksanu lub polioksymetylenu.
Formaldehyd jest produkowany przemysłowo przez katalityczne utlenianie metanolu. Najpowszechniejszym katalizatorem jest metaliczne srebro lub mieszanina tlenków żelaza i molibdenu lub wanadu.
Ponadto oksometan (formalina) jest ważnym prekursorem wielu innych materiałów i związków chemicznych. W 1996 r. oszacowano produkcje tego związku na 8,7 mln ton rocznie.

Zastosowanie:

Związek ten stosowany jest przede wszystkim do produkcji żywic przemysłowych stosowanych w materiałach budowlanych oraz do produkcji włókien syntetycznych. Stężony służy do wypalania brodawek i cyst. Roztwór 1-2%, powstały poprzez rozcieńczenie formaldehydu w wodzie stosowany jest jako środek antyseptyczny, odkażający i przeciwpotny. Ponadto używa się go do konserwacji i przechowywania preparatów biologicznych, w stężeniu 3% do tkanek roślinnych, a 5% do anatomicznych preparatów zwierzęcych.

Piktogram - substancja żrąca korodująca metalePiktogram substancja bardzo toksycznaPiktogram - Szkodliwe działanie na drogi oddechowe, narządy wewnętrzne


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Formaldehyd (formalina) [50-00-0]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top