Brom

Brom (Br, brómos, oznacza „mocno pachnący” lub „smród”) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach śladowych 0,37 ppm, głównie jako zanieczyszczenie piasku morskiego i pokładów soli kamiennej. Większe jego ilości (65 ppm) występują w wodzie morskiej. W obu przypadkach występuje on w formie bromku sodu.
Stosuje się go w wielu reakcjach np. do syntezy bromków alkilowych, które są bardziej reaktywne od odpowiednich chlorków. Bromek srebra jest masowo wykorzystywany w technikach litograficznych i fotograficznych.
Brom jest obecny we wszystkich organizmach w ilościach zbliżonych do jego stężenia w wodzie morskiej (ok. 50 ppm), nie odgrywa on jednak żadnej roli w procesach życiowych.
W dużych ilościach czysty brom jest silnie toksyczny. Jony bromkowe Br- są nieszkodliwe, o ile ich stężenie nie przekracza tego obecnego w wodzie morskiej. Bromki sodu i potasu mają silnie negatywny wpływ na popęd płciowy mężczyzn, gdyż blokują wytwarzanie testosteronu. Najsilniejszą taką właściwość przejawia bromek potasu, który bardzo szybko i skutecznie blokuje receptory hormonu luteinizującego odpowiedzialnego za produkcję testosteronu.

Zapytaj o produkt

Postaćczerwonobrązowa ciecz
Wzór chemicznyBr2
Numer WE231-778-1
Numer CAS7726-95-6
Masa molowa159,82 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie40,3 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia- 7,2˚C
Temperatura wrzenia58,8˚C
Gęstość3,12 g/cm3 (20˚C)
Składbrom

Wyszukaj produkt

×