Jod

jodJod to pierwiastek należący do grupy fluorowców. W temperaturze pokojowej ma postać niebiesko-czarnych, połyskujących kryształków. Po podgrzaniu sublimuje dając fioletowe, drażniące opary.

Pierwiastek ten jest słabo rozpuszczalny w wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza się w wodnym roztworze jodku potasu, w alkoholach, chloroformie i innych rozpuszczalnikach organicznych.
Jego roztwór w wodnym roztworze jodku potasu to tzw. płyn Lugola.
Jod jest słabo rozpowszechniony w przyrodzie, najwięcej znajduje się go w wodzie morskiej i solankach.
Możemy go również znaleźć w wielu produktach spożywczych tj. ryby, czy jajka. Występuje on w postaci jednego trwałego izotopu, a także kilku promieniotwórczych.

Zastosowanie jodu:

  • produkcja barwików (np. jako barwnik denaturatu);
  • leczenie i profilaktyka chorób tarczycy;
  • środek dezynfekujący – jodyna (roztwór jodu w etanolu);
  • wykrywanie skrobi w analizie chemicznej,
  • izotopy jodu mają zastosowanie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tarczycy;
  • dla człowieka jest on niezbędnym mikroelementem

substancja toksycznasubstancje szkodliwe dla środowiskasubstancja zagrażająca zdrowiu

Poniżej stopień czystości i wielkość opakowań jodu:

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe/roztwór
Wzór chemicznyI2
Numer WE231-442-4
Numer CAS7553-56-2
Masa molowa253,81 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie0,3 g/dm³ (20˚C)
Temperatura topnienia113,6˚C
Temperatura wrzenia184˚C
Wartość pH5,4 [0,1% w/w]
Gęstość4,9 g/cm³
Składjod
Inne nazwyiodum, iodine, jod

Wyszukaj produkt

×