Sodu tiosiarczan

sodu tiosiarczan

wzór strukturalny

Sodu tiosiarczan to sól nietrwałego kwasu tiosiarkowego i sodu. Występuje w postaci bezwodnej i pentahydratu. Związek ten w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym.

Można go stosować w tradycyjnej fotografii jako utrwalacz. Zastosowanie tego odczynnika pozwala usunąć z kliszy nienaświetlony bromek srebra, ponieważ tiosiarczan sodu tworzy kompleksy z jonami srebra. Możemy go również zastosować do usuwania chloru w basenach lub usuwania chloru po bieleniu.
Ponadto wykorzystujemy go także w chemii analitycznej. W nieorganicznej analizie jakościowej za pomocą tiosiarczanu sodu wykrywamy jony Co⁺⁺ i CN ̄ . Natomiast w analizie ilościowej w jodometrii wykorzystujemy go jako reduktor.
Można go również zastosować jako odtrutkę w przypadku zatrucia cyjankami. Popularne jest też zastosowanie tiosiarczanu sodu w turystycznych ogrzewaczach dłoni. Pełni w nich rolę materiału zmiennofazowego: pochłania a następnie oddaje ciepło w procesie topienia/krzepnięcia (czyli zmiany fazy ciekłej na stałą i na odwrót).

Sodu tiosiarczan-wielkość opakowań i stopnie czystości:

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe, roztwór
Wzór chemicznyNa₂S₂O₃ (bezwodny), Na₂S₂O₃ · 5H₂O (pentahydrat)
Numer WE231-867-5
Numer CAS7772-98-7 (bezwodny), 10102-17-7 (pentahydrat)
Masa molowa158,11 g/mol (bezwodny), 248,18 g/mol (pentahydrat)
Rozpuszczalność w wodzie 79 g/dm³ (20 ̊C) (bezwodny), > 1000 g/dm³ (20 ̊C) (pentahydrat)
Składsodu tiosiarczan
Inne nazwySodowy tiosiarczan, Tiosiarczan sodu, Sodu tiosiarczan 5hydrat, Sodu tiosiarczan bezw.

Wyszukaj produkt

×