Srebra węglan [534-16-7]

0,00  (netto)

Brak w magazynie

Postać Ciało stałe
Wzór chemiczny Ag2CO3
Numer WE 208-590-3
Numer CAS 534-16-7
Masa molowa 275,75 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie 0,032 g/dm3 (20°C)
Temperatura topnienia 655 °C
Wartość pH 9,9 [10% zawiesina, 25 °C]
Gęstość 6,1 g/cm3 (20 °C)
Inne nazwy/ synonimy Odczynnik Fetizona, Węglan srebrzysty, Dwuwęglan srebra, Silver carbonate

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań:

Węglan srebra

Węglan srebra należy do nieorganicznych związków chemicznych. Jest solą słabego kwasu węglowego i srebra.
Sól ta jest bezwonnym ciałem stałym o barwie od żółtej do brązowej. Podobnie jak większość węglanów metali przejściowych jest słabo rozpuszczalny w wodzie.
Ponadto związek ten wykazuje słabe właściwości utleniające i redukujące. Możemy go otrzymać w reakcji wodnych roztworów: węglanu sodu oraz azotanu srebra.

Kontakt z oczami powoduje podrażnienie. Długotrwałe spożywanie lub wdychanie związków srebra może spowodować trwałe przebarwienie skóry (srebrzystość). Związek ten podczas ogrzewania rozkłada się na tlenek srebra, srebro i dwutlenek węgla.

Zastosowanie:

Związek ten znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji proszku srebra używanego w mikroelektronice.
Dzięki redukcji za pomocą formaldehydu możemy uzyskać srebro wolne od metali alkalicznych. Ponadto węglan srebra jest użyteczny w syntezie organicznej, m.in. w reakcji Koenigs-Knorr. Jest również stosowany do przekształcania bromków alkilu w alkohole.
Jako zasada został wykorzystany w reakcji Wittiga oraz w aktywacji wiązania CH.

Piktogram - substancja żrąca korodująca metalePiktogram - substancja szkodliwa dla środowiska


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Srebra węglan [534-16-7]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top