Krzemu ditlenek [7631-86-9]

0,00  (netto)

Brak w magazynie

Postać Ciało stałe
Wzór chemiczny SiO₂
Numer CAS 7631-86-9
Numer WE 231-545-4
Masa molowa 60.08 g/mol
Temperatura wrzenia 2230 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia 1713 °C
Gęstość 2.56 g/cm3
Wartość pH 3.7 – 4.7 (>= 40 g/l, H₂O, 25 °C)
Inne nazwy/Synonimy Krzemowy dwutlenek, Ditlenek krzemu, Krzemionka, SiO₂, krzemu dwutlenek,

Poniżej stopnie czystości i wielkości opakowań:

Dwutlenek krzemu

Dwutlenek krzemu, potocznie nazywany krzemionką jest związkiem nieorganicznym z grupy tlenków. Krzem wstępuje w tym związku na +IV stopniu utlenienia. Wykazuje odporność na działanie czynników atmosferycznych, wody i kwasów (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego).
Ponadto jest głównym składnikiem wielu minerałów, m.in. opalu, który jest bezpostaciową odmianą kwarcu, chalcedonu i agatu.
Krzemionka reaguje z alkaliami, przy czym reakcje te przebiegają bardzo powoli, z wyjątkiem stężonych, gorących roztworów wodnych wodorotlenków, np. potasu (KOH) i sodu (NaOH). Reaguje też ze stopionym Na2CO3 i K2CO3, gazowym fluorowodorem (HF) oraz kwasem fluorowodorowym.

Związek ten jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie (kwarc), ponieważ stanowi jeden z głównych składników skorupy ziemskiej.
Tworzy kamienie półszlachetne.
Kryształy kwarcu mogą być bezbarwne i pięknie wykształcone, np. kryształ górski. Mogą być także zabarwione na kolor fioletowy (ametysty) lub żółty (cytryny). Jeżeli występuje w postaci krystalicznej, jest nazywany kwarcem. Kwarc stanowi główny składnik skał: granitu, gnejsu, piaskowca. W zależności od postaci w jakiej występuje i zabarwienia, tlenek krzemu tworzy różne minerały.

Otrzymywanie:
W naturze krzemionka powstaje w wyniku wytrącenia z gorących roztworów. Może przyjmować formę bezpostaciową (tą zwykle przyjmuje krzemionka pochodzenia organicznego, m.in. diatomit), a właściwie skrytokrystaliczną (opal, chalcedon). W wyższych temperaturach, we wnętrzu Ziemi tworzy formy krystaliczne: kwarc, trydymit, krystobalit, coezyt i stiszowit. W specyficznych warunkach powstaje lechatelieryt.
Krzemionka jest też końcowym produktem bardzo powolnego rozkładu krzemianów pod wpływem wody i dwutlenku węgla.

Zastosowanie:

Ditlenek krzemu w formie piasku (kwarcowego) stosuje się do produkcji szkła, szkła wodnego, zaprawy murarskiej, cementu, wyrobów ceramicznych, emalii, form odlewniczych i innych. Jest również surowcem do otrzymywania krzemu i jego stopów. Silikażel z kolei używa się jako środek suszący, katalizator, nośnik katalizatorów. Odmiany ditlenku krzemu są stosowane do wyrobów jubilerskich, a także do tworzenia przedmiotów ozdobnych, np. pucharów.
Dwutlenek krzemu stosuje się też do produkcji materiałów ogniotrwałych, szkła, materiałów budowlanych (cementu portlandzkiego, cegły silikatowej).
Kwarc oraz szkło kwarcowe są ważnymi materiałami stosowanymi w optyce, spektroskopii i elektronice.


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Krzemu ditlenek [7631-86-9]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top