Dimetyloformamid [68-12-2]

0,00  (netto)

SKU: 8c3039bd5842 Kategorie: Rozpuszczalniki, Związki organiczne

Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:

Stopień czystościOpakowanieCena 
HPLC1 l0,00  (netto)
czda odw.500 ml0,00  (netto)
czda odw.1 l0,00  (netto)
czda odw.2,5 l0,00  (netto)
cz100 ml0,00  (netto)
cz250 ml0,00  (netto)
cz500 ml0,00  (netto)
cz1 l0,00  (netto)
cz2,5 l0,00  (netto)
cz3 l0,00  (netto)
cz5 l0,00  (netto)
cz10 l0,00  (netto)
cz20 l0,00  (netto)
cz200 l0,00  (netto)
czda100 ml0,00  (netto)
czda250 ml0,00  (netto)
czda500 ml0,00  (netto)
czda1 l0,00  (netto)
czda2,5 l0,00  (netto)
czda3 l0,00  (netto)
czda5 l0,00  (netto)
czda10 l0,00  (netto)
czda20 l0,00  (netto)
cz30 l0,00  (netto)
czda200 l0,00  (netto)
cz60 l0,00  (netto)
Postać bezbarwna ciecz
Wzór chemiczny C3H7NO
Numer WE 200-679-5
Numer CAS 68-12-2
Masa molowa 73,1 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
Temperatura topnienia – 61˚C
Temperatura wrzenia 152 – 153˚C
Temperatura samozapłonu 410˚C
Wartość pH 7 (20%, 20˚C)
Gęstość 0,94 g/cm3 (20˚C)
Skład n,n-dimetyloformamid
Inne nazwy DMFA, DMF, n,n-dimetyloformamid, n,n-dwumetyloformamid
ADR/RID UN 2265, 3(III)

Dimetyloformamid (DMF) to organiczny związek chemiczny o wzorze (CH₃)₂NC(O)H. Jest to bezbarwna ciecz o charakterystycznym słodkim zapachu i jest jednym z najczęściej stosowanych rozpuszczalników w chemii organicznej.

Właściwości:
  • Rozpuszczalność: DMF jest rozpuszczalnikiem polarnym, który dobrze miesza się z wodą oraz z większością rozpuszczalników organicznych.Temperatura wrzenia: Około 153°C.
  • Stabilność: Jest stabilny podczas przechowywania, ale może ulegać rozkładowi w obecności kwasów silnych lub mocnych zasad. Może również ulegać hydrolizacji w obecności wody podczas długotrwałego przechowywania.
  • Reaktywność: Może uczestniczyć w różnego rodzaju reakcjach chemicznych jako reagent.
Zastosowania:
  • Rozpuszczalnik: DMF jest jednym z najczęściej stosowanych rozpuszczalników w syntezie organicznej ze względu na jego zdolność do rozpuszczania szerokiej gamy związków, w tym związków polarnych i niepolarnych.
  • Reakcje chemiczne: Ze względu na swoje właściwości, DMF używa się w reakcjach acylowania oraz jako katalizator w niektórych reakcjach kondensacji.
  • Produkcja włókien: DMF używa się jako rozpuszczalnik w produkcji niektórych typów włókien syntetycznych, takich jak poliakrylonitryl.
  • Farmaceutyki: Stosuje się go w produkcji leków jako rozpuszczalnik w procesie krystalizacji.
  • Elektrochemia: DMF stosuje się jako elektrolit w niektórych typach baterii i ogniwa paliwowego.
  • Produkcja tworzyw sztucznych: Używa się go jako rozpuszczalnik w procesie polimeryzacji.
  • Oczyszczanie gazu: DMF używa się do usuwania związków siarki, takich jak siarkowodór, z gazów przemysłowych.

Chociaż DMF jest powszechnie stosowany w laboratoriach i przemyśle, jest to związek, który może być toksyczny dla ludzi. Wchłanianie przez skórę, inhalacja par lub ekspozycja doustna mogą prowadzić do objawów toksycznych. Długotrwała ekspozycja na DMF może wpływać na wątrobę. Zawsze warto korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej podczas pracy z tym związkiem i przechowywać go w odpowiednich warunkach.

Dimetyloformamid -Piktogram substancja łatwopalnaPiktogram - Szkodliwe działanie na drogi oddechowe, narządy wewnętrznedimetyloformamid


 

Stopień czystości

czda odw., cz, czda, HPLC

Opakowanie

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 60 l, 200 l

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dimetyloformamid [68-12-2]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top