Eter dietylowy

Organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu. Ma właściwości narkotyczne, nasenne i znieczulające.

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Wzór chemiczny(C2H5)2O
Numer WE200-467-2
Numer CAS60-29-7
Masa molowa74,12 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie69 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia-118˚C
Temperatura wrzenia34,6˚C
Gęstość0,71 g/cm3 (20˚C)
Składeter dietylowy
Inne nazwyeter etylowy

Wyszukaj produkt

×