Odczynnik Adlera III

Do badania spoin. Ujawnia strukturę spoiny, wady w spoinie, strefę wpływu temperatury.

Zapytaj o produkt

×