Odczynnik Adlera III

odczynnik Adlera III

Adler III

Zastosowanie:

Odczynnik Adlera III używamy do badania spoin.
Ujawnia strukturę spoiny, wady w spoinie, strefę wpływu temperatury.

Piktogram substancje żrące korodujące metalePiktogram substancja bardzo toksyczna

Zapytaj o produkt

×