Odczynnik Murakami

Odczynnik Murakami

Odczynnik Murakami

Zastosowanie:

Odczynnik Murakami trawi stale nierdzewne, stosujemy go podczas przygotowania zgładów metalograficznych.

Piktogram substancje żrące korodujące metale

odczynnik Murakami

Pasmowa mikrostruktura ferrytyczno-austenityczna. Stal odporna na korozję typu duplex gatunku X2CrNiMoN22-5-3.

Zapytaj o produkt

×