1,5-difenylokarbazon

Zapytaj o produkt

Postaćpomarańczowe ciało stałe
Wzór chemicznyC13H12N4O
Numer WE208-698-0
Numer CAS538-62-5
Masa molowa240,27 g/mol
Rozpuszczalność w wodzieprawie rozpuszczalny
Temperatura topnienia119 - 123˚C
Skład1,5-difenylokarbazon

Wyszukaj produkt

×