Alkohol tert-butylowy [75-65-0]

0,00  (netto)

SKU: 9766527f2b5d Kategorie: Alkohole, Skażalniki Tag: alkohol tert-butylowy

Dodaj do koszyka lub zapytaj o cenę i dostępność:

Stopień czystościOpakowanieCena 
cz20 l0,00  (netto)
cz50 ml0,00  (netto)
cz100 ml0,00  (netto)
cz250 ml0,00  (netto)
cz500 ml0,00  (netto)
cz1 l0,00  (netto)
cz5 l0,00  (netto)
cz10 l0,00  (netto)
czda50 ml0,00  (netto)
czda100 ml0,00  (netto)
czda250 ml0,00  (netto)
czda500 ml0,00  (netto)
czda1 l0,00  (netto)
czda5 l0,00  (netto)
Postać bezbarwna ciecz
Wzór chemiczny (CH3)3COH
Numer WE 200-889-7
Numer CAS 75-65-0
Masa molowa 74,12 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie 125 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia 26 ˚C
Temperatura wrzenia 83 ˚C
Temperatura samozapłonu < 23 ˚C
Gęstość 0,79 g/cm3 (20˚C)
Inne nazwy tert-butanol, t-butanol, 2-metylo-2-propanol, trimetylokarbinol, t-BuOH, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol
ADR/RID UN 1120, 3(II)

Alkohol tert-butylowy

Alkohol tert-butylowy jest organicznym związkiem chemicznym, który należy do grupy alkoholi alifatycznych. Ponadto jest zaliczany do najprostszych trzeciorzędowych alkoholi. Dodatkowo jest jednym z czterech izomerów butanolu. Związek ten rozpuszcza się w wodzie oraz jest mieszalny z etanolem i eterem dietylowym.
Alkohol ten jest produktem ubocznym przy produkcji tlenku propylenu oraz fermentacji alkoholowej. Otrzymać możemy go też poprzez katalityczną hydratację z izobutenu lub prowadząc reakcję Grignarda pomiędzy acetonem i chlorkiem metylomagnezowym. t-Butanol charakteryzuje się wyższą odpornością na utlenianie w porównaniu z jego innymi izomerycznymi formami.

Alkohol tworzy z wodą mieszaninę azeotropową, z tego powodu oczyszczania nie możemy prowadzić wykorzystując destylację prostą.  Przy użyciu benzenu możemy pozbyć się z alkoholu sporej ilości wody oraz przeprowadzić wstępne suszenie rozpuszczalnika. Innymi słowy benzen powoduje utworzenie azeotropu oraz oddestylowanie cząsteczek wody. Z kolei jeżeli nasz związek zawiera mniejsze ilości wody, możemy się jej pozbyć poprzez użycie tlenku wapnia (CaO), węglanu potasu (K2CO3), siarczanu magnezu (MgSO4) lub siarczanu wapnia (CaSO4).

Zastosowanie:

Trzeciorzędowy alkohol jest stosowany jako rozpuszczalnik oraz reagent. Wykorzystywany jest w syntezie organicznej, głównie w badaniach mechanizmów reakcji. W związku ze słabymi właściwościami nukleofilowymi, które posiada atom tlenu pochodzący od grupy hydroksylowej, alkohol ten trudno reaguje w reakcjach typu SN2.  Z kolei sole 2-metylo-2-propanolu i metali alkalicznych używane są jako silne zasady, gdy dysponujemy innym rozpuszczalnikiem niż nasz alkohol, np. związkiem aprotonowym, którym jest chociażby DMSO.
Dodatkowo t-BuOH znajduje zastosowanie jako środek do usuwania farb oraz dodatek do paliw ze względu na właściwości zbliżone do benzyny.
Reasumując alkohol tert-butylowy stosuje się głównie w laboratoriach do prowadzenia syntez organicznych, w paliwach oraz jako rozpuszczalnik w procesach chemicznych i przemyśle włókienniczym.

Piktogram substancja toksycznaPiktogram substancja łatwopalna

Poniżej stopnie czystości i wielkość opakowań:


 

Stopień czystości

cz, czda

Opakowanie

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Alkohol tert-butylowy [75-65-0]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top