Kolodium 4%

Roztwór nitrocelulozy w eterze dietylowym lub acetonie, niekiedy z dodatkiem alkoholi. Zastosowanie w poligrafii, mikroskopii, medycynie do użytku zewnętrznego, do produkcji lakierów, jako składnik niektórych materiałów wybuchowych np. prochu nitrocelulozowego.

Zapytaj o produkt

Postaćbezbarwna lub słomkowa ciecz
Rozpuszczalność w wodzie(20 °C) częściowo rozpuszczalny, (jako emulsja)
Temperatura wrzenia126 °C (1013 hPa) (rozkład)
Temperatura samozapłonu170 °C
Wartość pH(H2O, 20 °C) obojętny
Gęstość0.76 g/cm3 (20 °C)
Składeter dietylowy, azotan celulozy
Inne nazwycollodion, collodium, collodionum, kolodion, kollodium

Wyszukaj produkt

×