Metyloetyloketon [78-93-3]

Postać bezbarwna ciecz
Wzór chemiczny C4H8O
Numer WE 201-159-0
Numer CAS 78-93-3
Masa molowa 72,1 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie 270 g/dm3
Temperatura topnienia -86˚C
Temperatura wrzenia 79,6˚C
Temperatura samozapłonu 514˚C
Gęstość 0,804 – 0,806 g/cm3
Inne nazwy keton etylowo-metylowy, MEK, 2-butanon, butan-2-on, metyloaceton, metylopropanon, methyl ethyl ketone

 Metyloetyloketon

Metyloetyloketon jest organicznym związkiem chemicznym należącym do ketonów. Występuje jako bezbarwna, lotna ciecz. Jest on łatwopalny i ma specyficzny ostry zapach (zbliżony do acetonu). Dobrze rozpuszcza się w wodzie w warunkach normalnych, jednak w wyższych temperaturach nieco gorzej.
Na skalę przemysłową MEK otrzymujemy poprzez hydratację butenu do sec-butanolu, który następnie podlega procesowi dehydrogenacji do ketonu. Ponadto metylopropanon możemy otrzymać przez utlenienie butanolu lub z 2-metyloacetylooctanu etylu.

Zastosowanie:

MEK znajduje zastosowanie przede wszystkim jako rozpuszczalnik. Wykorzystywany jest w wielu procesach związanych z syntetycznymi żywicami, skórami i gumami oraz z powłokami winylowymi, nitrocelulozowymi i akrylowymi. Ponadto stosuje się go do wytwarzaniu lakierów, smarów, klejów, środków czyszczących, farmaceutyków oraz preparatów do usuwania farb i lakierów. Dodatkowo występuje w niewielkich ilościach  w niektórych kosmetykach i produktach spożywczych jako środek zapachowy i smakowy.
Używany jest jako prekursor w otrzymywaniu nadtlenku etylometyloketonu, który wykorzystywany jest w niektórych reakcjach polimeryzacji jako katalizator. Może także pełnić rolę katalizatora w otrzymywaniu kwasu tereftalowego z p-ksylenu oraz w produkcji hydrazyny.

Piktogram substancja łatwopalnaPiktogram substancja toksyczna


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Metyloetyloketon [78-93-3]”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top